Gawain sa pagkatuto bilang 2

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sa iyong sagutang papel, kopyahin at

Gawain Sa Pagkatuto Bilang 2: Sa iyong sagutang papel, kopyahin at

gawain sa pagkatuto bilang 2

gawin ang talahanayan sa
ibaba. Sa hanay A, isulat ang iyong
nararamdaman sa sitwasyon ng pamilya at mga kapitbahay ni Jon. Sa
hanay B naman, isulat ang mga paraan upang maipakita mo ang
pagdamay o pagtulong mo kaanila.

Answer: HANAY A

Nakakalungkot isipin na naghihirap na sila mas lalo pa silang pinahirapan ng bagyo.

HANAY B

Mas maiging mag abot. Ng donasyon para sa kanilang pamilya para kahit papano mabawasan ang kanilang problema. Maaari tayong magtulungan upang matulungan natin sila. At ipaabot natin sa kanila ang ating pagdamay


ShowHideComments
Cancel